Mọi thông tin về dịch vụ các bạn vui lòng liên hệ với Mori Healthcare qua:

Hotline miễn phí cước:  0120-541-555

Điện thoại bàn:03-5972-4088  Fax: 03-5972-4089

Gmail: info@mori-hc.com

MORI HEALTHCARE 4

 

 

 

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/morihchealthcare/

Liên hệ qua zalo: 090-7519-2946

Liên hệ qua Line : 090-7519-2946

Kết bạn với Mori Healthcare qua:

S 3063826 S 3063824 S 3063827