Các bạn ứng viên – Dược sĩ – Bác sĩ vui lòng gửi CV tại : mori.hc.monshin@gmail.com

Hi vọng được cộng tác cùng các bạn trong công cuộc phục vụ cồng đồng người Việt tại Nhật.

tuyen-dung-mori-healthcare